ORGANIZERS

RUSSIAN ICE HOCKEY FEDERATION

21 bld 1, Avtozavodskaya Str, 115280, Moscow

INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION

Brandschenkestrasse 50, Postfach 1817, 8027 Zurich, Switzerland

SUPPORT

RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

Luzhnetskaya Embankment 8, 119991, Moscow

MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION

18 Kazakova str., 105064, Moscow

OPERATOR

"ROTEX" LLC

71 b.1, Sadovnicheskaya str., 115035, Moscow

INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION

Brandschenkestrasse 50, Postfach 1817, 8027 Zurich, Switzerland

RUSSIAN ICE HOCKEY FEDERATION

21 bld 1, Avtozavodskaya Str, 115280, Moscow

RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

Luzhnetskaya Embankment 8, 119991, Moscow

MINISTRY OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION

18 Kazakova str., 105064, Moscow